S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

obchodní podmínky
postup při reklamaci- závada na straně prodávajícího/ výrobce

POSTUP PŘI REKLAMACI, VRATCE ZBOŽÍ

Jak postupovat při reklamaci nebo vratce zboží na e-shopu

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

-  případě nutnosti rychlého vyřízení (například svatební perníky, narozeninové)- nafoťte zboží, uveďte problém, vyskytne li se chyba např, v textu, obratem bude zhotoven náhradní výrobek.

2.  Zboží zašlete na adresu:

Monika Wiltschová

K Loděnici 89

Ústí nad Labem

400 03

Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a doklad (kopii dokladu) o nabytí zboží v našem e-shopu, popř. číslo objednávky.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. základní údaje o prodávajícím

Monika Wiltschová

IČ:49578791

email. monadekor(zavinač)seznam.cz

Nejsme plátci DPH

 

2. Objednávka zboží

·         Seznam zboží na stránkách monadekorschop.cz je přehledem již v minulosti vyrobeného zboží,které si můžete objednat.Můžete však využít možnosti vlastního zadání objednávky formou emailové zprávy .(email je uveden v kontaktech.)

Odpověď a přijetí objednávky –do 24 hod.mimo víkendy a svátky.

 • Dodací lhůta u většiny perníků je 3-4 týdny.

Svatební děkovací srdce a vizitky budou dodány 14 dní před uvedeným termínem svatby,pokud si zákazník nebude přát jinak.

 • Jak objednávat:

Při objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a případné další poplatky jsou uvedeny níže.

 • Platební instrukce vám budou zadány po přijetí objednávky taktéž do 24 hod. mimo víkendy a svátky.

 

Zrušení objednávky

 • Objednávka může být zrušena ze strany zákazníka i dodavatele až do potvrzení objednávky dodavatelem a to bez udání důvodu. Je-li objednávka zrušena dodavatelem, zpravidla je uveden i důvod, proč není možné objednávku potvrdit.(velké množství objednávek,zakázku není možno v daném termínu splnit,apod.)

 

Způsob dopravy

Zboží vhodné k zasílání-perníky -bude v dodací lhůtě  odesláno českou poštou a to s připojištěním za křehké zboží a balené jako křehké zboží nebo přes DPD- dle momentálních možností prodejce.

 

Prodejce zákazníka informuje o odeslání balíčku.Pokud zákazníkovi  balíček do 3 pracovních  dnů nebude doručen,zákazník informuje prodejce,a ten sjedná nápravu.

poštovné

 • balík do ruky..........................................................................................................160kč
 • balík na poštu.........................................................................................................160kč
 • poštou, poloviční záloha + dobírkový doplatek.............................................................210Kč.
 • PPL, PLATBA PŘEVODEM............................................................................................200kČ
 • PPL S POLOVIČNÍ ZÁLOHOU, A DOBÍRKOVÝM DOPLATKEM.............................................260Kč

Balíky se odesílají dle optimálnosti situace. Podle toho se mění nastavení poštovného.

V období menšího množství objednávek jsou zasílány poštou. V období většího odbytu a velké zakázky pak přes PPL.

Výrobky jsou zhotovovány na zakázku a nejsou tedy pak dál prodejné, poku je zákazník nevyzvedne.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupní cena zboží může být zákazníkem uhrazena  platbou předem bankovním převodem.

Převzetí zboží

 • Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží. V případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
 • Dojde-li k poškození zboží před jeho převzetím zákazníkem, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.
 • Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

·         V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

·         Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu

POSTUP PŘI REKLAMACI, VRATCE ZBOŽÍ- chyba na straně prodejce

Jak postupovat při reklamaci nebo vratce zboží na e-shopu

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2.  Zboží zašlete na adresu:

M.Wiltschová

k Loděnici 89

Ústí nad Labem

400 03

Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a doklad (kopii dokladu) o nabytí zboží v našem e-shopu, popř. číslo objednávky.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží . V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

 • Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží a to podle druhu zboží.,ale nezodpovídá za špatnou manipulací zbožím přepravcem

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.[JA1]


[JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.
 • Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
 • Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

smlouva o dílo a odstoupení od smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

Výrobce se zavazuje provést pro objednavatele dílo- zakázku a objednavatel se zavazuje dílo převzít a uhradit.

Výrobce má právo požadovat během provádění díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

V případě prodlení objednavatele se zaplacením má výrobce právo přerušit výrobu.

V případě, že výrobce bude potřebovat jakékoliv informace doplnit, bude se u objednavatele informovat.

V případě zrušení objednávky ze strany objednavatele během výroby, má výrobce právo vyžadovat úhradu za vynaložené náklady, stejně tak úhradu u nevyzvednutí hotové zakázky. Protože dílo bylo již plněno.

Objednavatel se zavazuje za dílo uhradit domluvenou částku na účet, který mu bude dodán po přijmutí objednávky a to elektronickou cestou. Lhůta splatnosti dle domluvy mezi objednavatelem a výrobcem, bude uvedena na faktuře, která je vždy elektronicky odeslána při přijmutí objednávky. Nehraďte prosím ihned částku, která je zobrazena po vytvoření objednávky. Vyčkejte, pokud máte nárok na slevu, uvedenou na e shopu, na úpravu ceny výrobcem při přijetí objednávky.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednavatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud je výrobce v prodlení déle než 10 dní.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednavatel v prodlení s úhradou déle než 10 dní, pokud, tato lhůta nebrání včasné výrobě.

Pokud objednavatel provede úhradu s prodlením, musí počítat i s prodlením v dodacích lhůtách.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

MTNmMT